Techninė informacija » Guminio mulčio kritimo aukščio diagrama

Šioje kritinio kritimo aukščio diagramoje pateikiama, koks guminio mulčio dangos, įrengtos ant natūralios žolės, sluoksnio storis yra rekomenduojamas, kad atitiktų keliamus saugos reikalavimus.